Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için

Yazar: OnTSeLiS

Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için

Sual: Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için ne yapmalıdır? Kalbin temizlenmesi nasıl olur?

Cevap: Yapılmaması lâzım olan şeyler, ya belli bir uzuv ile yapılır, yahut bütün beden ile yapılır. Günah işlenen uzuvlardan sekiz uzuv meşhurdur. Bu uzuvlar, kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferc ve ayaklardır. Kalp, insanın göğsünde, sol tarafında bulunan yürek denilen et parçasına nefh olunmuş [üfürülmüş] ruhani bir latifedir. Ruh gibi, madde olmayan [mücerred olan] bir varlıktır.

Günah işleyen, bu uzuvların kendileri değildir. Bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse, bu uzuvların günah işlemelerine mâni olmalıdır. Günah işlememek, kalbinde meleke, tabiat, hâlini almalıdır. Namaz kılan, haram işlemeyen sünnî bir kimseye (Müttekî) ve (Salih) [iyi insan] denir. Allahü teâlânın rızasına, sevmesine kavuşarak, (Velî)si olur. Kalpte tabiat hâlini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak da, takva olur ise de, veli olmak için, günah işlememek tabiat, huy hâlini almalıdır. Bunun için de, kalbin temizlenmesi lâzımdır. (Kalbin temizlenmesi, İslâmiyete uymakla olur.) (İslâmiyet) üç kısımdır: İlim, amel, ihlâs. Yani, emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tâbi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lâzımdır. Kur’ân-ı kerim, bu üçünü emir ve methetmektedir.